När bör man upprätta ett köpekontrakt?

”Inlägget är i annonssamarbete med EnklaAvtal.se”

Hej.

Livet är inte alltid en dans på rosor. Ibland hamnar vi i en livssituation då vi snabbt behöver skriva ett avtal eller köpekontrakt. När bör man upprätta ett köpekontrakt? Allt för ofta tror jag att det skrivs köpekontrakt på en vanlig papperslapp. Som när man köper saker snabbt som på Blocket till exempel.

När bör man upprätta ett köpekontrakt?

Det går bra att skriva ett köpekontrakt själv men det är viktigt att få med alla nödvändiga delarna som behövs för att dokumentet ska fungera juridiskt. Med Enklaavtal.se kan du vara säker på att avtalet är juridiskt korrekt. Skulle man mot förmodan hamna i en situation där det blir tvist eller varan inte visar sig vara som den utsades att kan ett korrekt köpekontrakt vara av stor vikt.

Avtal behöver inte vara krångligt

Enkla Avtal har en vision om att göra det lätt för oss alla med avtal i livet. Genom deras tjänst erbjuds kunderna hjälp att få till sina avtal så korrekta som de bör vara. Det finns en del formella krav på hur ett köpebrev ska formuleras för att vara giltigt.

  • En utförlig beskrivning på vad som överlåts måste beskrivas.
  • Vilket pris och vilka villkor som gäller för betalning av varan ska finnas med.
  • Mellan vilka som är parter uppgörelsen rör sig om måste tydligt framgå.
  • Köpekontraktet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter samt vittnen.

Det är det där med vittnen som många glömmer bort. Skulle överlåtelsen få problem eller meningskiljaktigheter skulle uppstå är det av stor vikt att vittnen skrivit på kontraktet. Man får inte glömma bort att ett köpekontrakt är en handling som är ett juridiskt bindande bevis på att en affär har genomförts.

Vem får bevittna köpekontrakt?

Det finns inga regler kring vem som får bevittna ett köpekontrakt bara att personen har fyllt femton år och är psykiskt frisk. Vittnena ska vara två personer och dessa kan vara närstående till köparen eller säljaren. Oftast har de båda parterna varsitt vittne. Varför man bör man med sig vittnen? För att vittnena är ett skydd mot att kontraktet  inte undertecknas under någon form av tvång eller i en situation där en av parterna i affären inte kan hållas ansvarig för sina handlingar.

Behöver ni hjälp med kontrakt och avtal kika in hos

Kram Kram

 

 

 

 

 

 

8 thoughts on “När bör man upprätta ett köpekontrakt?

Add yours

  1. Hmm…som jurist och advokat får jag ändå höja ett varningens finger när det gäller avtal. För enkla avtal av mindre värde och utan klausuler eller liknande kan enklaavtal vara helt perfekt, jag har själv tittat på dem, men man ska verkligen veta och förstå vad man själv vill innan man använder dem. Men de är oftast 1000 ggr bättre än de som ”hastigt skrivs ner på en lapp”

  2. Avtal är inte lätt. Det är ju viktigt att det blir rätt och går till på rätt sätt.

  3. Tänk om man i skolan typ gymnasiet lärde ut grundläggande information kring samhällets uppbyggnad och där i då även avtal och vad som är bindande och vad som inte är det.
    Viktigt samarbete, att lyfta fram vikten av avtal!

Kommentera

Up ↑

%d bloggare gillar detta: