VAB = vård av sjukt barn.

Hej. Med risk att sticka ut alldeles för mycket gör jag det ändå. Jag tänker prata om VAB som älskas och hatas av de flesta på samma gång. Jag är förskollärare i botten med många många år inom förskolans värld plus att jag är mamma till tre barn. Ett av våra barn var mycket sjuk... Continue Reading →

Up ↑