Modern byggfelsförsäkring med Brim.

" Inlägget är i samarbete med Brim " Hej. Från och med den första juni 2014  är det inte längre obligatoriskt att teckna en byggfelsförsäkring när det ska byggas hus, flerbostadshus, större småhusprojekt och kommersiella fastigheter. I samband med den lagen försvann, inträdde en ny lag om  färdigställandeskydd trädde i kraft. När den infördes upphävdes... Continue Reading →

Up ↑