Be your own kind of beautiful.

Hej Hopp! Att vilja vara vacker är och har alltid varit viktigt. Vem är det som bestämmer vad som är vackert? Sitter det vackra i det yttre eller finns det vackra inombords i själen? "Ansiktets skönhet är något ömtåligt, det är en blomma som kommer att vissna, men själens skönhet kommer alltid att vara fast... Continue Reading →

Up ↑